Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Bezkonkurenční ceny piercingů z oceli, titanu, bioplastu. Bezkonkurenční ceny. Piercing velkoobchodní prodej.

velkoobchod-piercing.cz

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Zdeněk Klímek

Sladkovského 1d

Olomouc

IČ: 71835121

neplátce DPH   

Živnostenský list vydán Magistrátem města Olomouce  č.j.:   SmOl/Živn/54/I443422/2009/Dos

Email: velkoobchod-piercing@starsteel.cz

Telefon: +420 731 844 859

Informace:

Podmínkou nákupu piercingů v eshopu velkoobchod-piercing.cz je objednávka v minimální výši 800,-Kč včetně DPH.  Piercing, který si vyberete a jehož cena je nižší jak  15 Kč je nutno koupit v počtu 3 ks a více ( dražší je možno kupovat po 1 kuse). 

 

Při nákupu nad 6000,-Kč je zákazníkovi automaticky poskytnuta sleva 10 %.

Piercingy splňují požadavky zdravotní nezávadnosti a vyhovují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) na množství uvolněného niklu. Vlastníme příslušný certifikát a našim zákazníkům na požádání poskytneme "Prohlášení o shodě výrobku s technickými normami"

Poradíme Vám pokud s prodejem piercingů začínáte co si z nabídky vybrat. .

Fotografie zakoupených piercingů poskytneme na požádání.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Informace o přijímaných způsobech platby a způsobu dopravy:

Dodání zboží:

Zboží odesíláme v den přijetí Vaší objednávky (pracovní den). O odeslání Vás budeme informovat emailem.

Poštovné a balné:                                                                              Česká pošta

Zboží bude zasláno na adresu zákazníka prostřednictvím České pošty. Objednávky s dobírkou posíláme doporučenou zásilku. Doporučenou zásilku Česká pošta obvykle doručí následující pracovní den. Objednávky placené dopředu převodem na náš účet zasíláme ihned po přijetí platby doporučenou zásilkou.

-poštovné a balné platba předem převodem na účet   69 Kč

-poštovné a balné dobírka   149 Kč

-poštovné a balné při nákupu nad 4000 je ZDARMA

Způsob platby:

Dobírka:  Objednávku zaplatíte při převzetí zásilky od zaměstnance České pošty.

Bankovní převod: Platbu uskutečníte předem převodem peněz na bankovní účet dodavatele. Po odeslání objednávky Vám na email příjdou údaje potřebné pro převod peněz na náš účet- částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol.  Po provedení platby jsou peníze na účet dodavatele připsány během 1-2 pracovních dnů. Po obdržení platby zboží ihned odesíláme. Při převzetí zásilky od zaměstnance  České pošty již nic neplatíte.

Osobní odběr:  Platba předem převodem na účet-osobní odběr v prodejně Starsteel v Olomouci.

 

Zasílání na SLOVENSKO a do zemí EU

Při platbě předem na náš účet pro Slovensko a ostatní země EU je účet v tomto formátu:

IBAN :  CZ11 3030 0000 0012 3507 1019

BIC kód: AIRACZPP

Měna účtu: CZK

Název účtu : Zdeněk Klímek

Banka : Air Bank a.s.

Poštovné na Slovensko je stejné jako pro české zákazníky.

 

Doručování zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Nepřevzetí zásilky dobírkou :

 

Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme, odmítne převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce, či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, v takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady na poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit náklady  za poštovné a balné do 14 dnů od nepřevzetí zásilky. Pokud zákazník tak neučiní a neuhradí náklady do 14 dnů, tak se tyto náklady navýší o smluvní pokutu 500 Kč a za každý den prodlení uhradí zákazník 10 Kč.

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou předány příslušné společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat maximálně do doby, než bude objednávka odeslána.

 

 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním a dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

Práva a povinností z vadného plnění:

 

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.Dále neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením, nevhodným používáním výrobku, přetržení řetízku nebo náramku, opotřebení běžným nošením a vypadení kamínku u prstenu, náušnic, piercingu apod.

 

Vyřízení reklamace:

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Kupující však může využíti registrace v internetovém obchodě prodávajícího, která znamená pro kupujícího především zjednodušení stávajících i budoucích nákupů, zjednodušení užívání ostatních rubrik webových stránek a může přinést kupujícímu i jiné výhody. Po přihlášení má kupující možnost sledovat stav i historii svých objednávek. Při dalších nákupech nemusí kupující vyplňovat znovu své kontaktní údaje, stačí se jen přihlásit.

Registrací v internetovém obchodě kupující prodávajícímu sděluje své osobní údaje, a to jméno a příjmení, e-mail, adresu a telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů kupujícího:

1. Pro veškerou komunikaci s kupujícím ohledně kompletního vyřízení objednávky a zajištění dodávky zboží včetně pozdější komunikace.
2. Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů.
3. Za účelem řádné a bezpečné úhrady ceny za zboží a její přijetí prodávajícím.
4. Pro vyřízení případné reklamace zboží.
5. Za účelem získání podkladů pro zajištění případných slev, věrnostních programů apod. Současně tyto údaje slouží pro utvoření představy prodávajícího o potřebách kupujících a tím k zajištění odpovídajících úprav sortimentu a zkvalitňování služeb.
6. Za účelem zasílání informací e-mailem o novinkách, akcích e-shopu kupujícímu (na základě jeho souhlasu).

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající používá kódy od společností Google a Seznam.cz, jež mu pomáhají analyzovat, které informace návštěvníci na webu vyhledávají a jak se na tomto webu chovají. Google a Seznam.cz mohou použít anonymní informace o návštěvě osob tohoto i jiných webů za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které návštěvníky mohou zajímat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní:

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.

                 

Copyright © velkoobchod-piercing.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© velkoobchod-piercing.cz